Geleidelijke opstart van onze (consultatie)activiteiten vanaf maandag 4 mei

Gepubliceerd op

Vanuit de overheid werd groenlicht gegeven om, mits het naleven van een aantal strikte voorwaarden, geleidelijk onze reguliere activiteiten weer te starten. Om deze heropstart op een geordende manier te laten verlopen, zijn er heel wat aanpassingen gebeurd aan onze normale werkwijze.

1. Heropstarten van de raadplegingen vanaf maandag 4 mei

Vanaf maandag a.s. starten we geleidelijk opnieuw met reguliere consultaties.
We volgen daarbij strikt de regels om patiënten te spreiden in tijd en in ruimte. Op die manier kunnen patiënten vlot en op een veilige manier naar ons ziekenhuis komen.

  • Iedere patiënt draagt zijn eigen mondmasker. Dit masker is verplicht in gans het ziekenhuis. Wie geen mondmasker geeft, krijgt er een aan het onthaal.
  • Op het binnenplein werd een tent geplaatst waar patiënten worden onthaald. Van iedereen wordt daar de koorts gemeten en worden de handen ontsmet.
  • Patiënten volgen de wachtlijn die hen wordt aangeduid.
  • Aanmelden gebeurt zoals anders aan de inschrijvingskiosken met de E-ID.
  • Wachtzalen werden heringericht zodat ook daar de afstandsregel gerespecteerd wordt.
  • Patiënten komen maximaal 15 minuten voor hun afspraak naar het ziekenhuis.
  • In principe komt de patiënt alleen het ziekenhuis binnen; de begeleider wacht dan buiten of in de auto. Als dit echt niet mogelijk blijkt kan één begeleider toegestaan worden.

2. Activiteiten in het dagziekenhuis

Daghospitaalactiviteiten – zowel niet-chirurgische als chirurgische die geen gebruik maken van intensieve zorgen - kunnen opnieuw vanaf 4 mei. Intern brengen wij alles in gereedheid om patiënten hier te behandelen, dit om ernstige gevolgen van verder uitgestelde zorg te vermijden.

3. Chirurgische activiteiten

Vanaf 11 mei kunnen klassieke hospitalisaties opnieuw gebeuren, ook die met intensieve zorgen.

De heropstart van deze activiteit is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van anesthetica, curarisantia, beschermingsmaterialen waarvan de leveringen nog steeds precair is ... Bovendien is de opnamecapaciteit voor non-Covid patiënten op Intensieve Zorg nog steeds beperkt en zijn wij wettelijk verplicht voldoende Covid-bedden te reserveren voor een mogelijke tweede golf.

4. Bezoekersregeling blijft ongewijzigd

Wij handhaven het algemeen bezoekverbod zoals door de overheid opgelegd.

Enkel toegelaten zijn:

  • Ouders (of voogden) van kinderen (tot 15 jaar) die verblijven op de kindergeneeskunde, materniteit of neonatologie.
  • Onmiddellijke naasten van patiënten in een kritieke of eindelevensfase

Bij bovenstaande uitzonderingen is bezoek verboden wanneer de bezoeker symptomen van respiratoire infectie vertoont (hoest – ademhalingsmoeilijkheden of koorts).

5. COVID-screening

Patiënten die een operatie of onderzoek moeten ondergaan, worden systematisch getest.

Zij komen drie dagen voor de ingreep langs, op afspraak. De patiënt meldt zich hierbij aan in de tent op het binnenplein. Deze test kan ook afgenomen worden bij de huisarts. 

Deel op