Groene Enveloppe wil informatie-overdracht tussen ziekenhuis en apotheek optimaliseren

Gepubliceerd op

We stellen vast dat 85% van de patiënten na ontslag uit het ziekenhuis het medicatieschema niet aan de huisapotheker bezorgt. Dit maakt het voor de apotheker moeilijk om een goed zicht te hebben op het correcte medicatiegebruik en het geven van adviezen op maat. Ook de combinatie van de thuismedicatie met de nieuwe medicatie zorgt soms voor problemen. Met de Groene Enveloppe willen we de patiënt motiveren om na ontslag de voorschriften samen met het medicatieschema aan de apotheker te overhandigen.

De enveloppe-actie heeft 3 doelen:

  • de gegevensoverdracht bij ziekenhuisontslag naar de huisapotheek verbeteren;
  • in kaart brengen in welke mate de patiënt zijn rol opneemt in de gegevensoverdracht. We gaan na hoeveel enveloppen door de apotheker ontvangen werden;
  • de medicatiebegeleiding in de apotheek in kaart brengen. Welke zorg verlenen apothekers? Welke problemen merken zij op en hoe lossen zij deze op? 

Werkwijze

Deel op