Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Financiële informatie bij dagopname


Ziekenhuisfactuur

Alle betalingen voor heelkundige ingrepen, onderzoeken en behandelingen gebeuren via de ziekenhuisfactuur die je per post krijgt toegestuurd.

Indicatieve prijsberekening aandeel patiënt

Voor een reeks courante ingrepen kan je een indicatieve prijsberekening van het patiëntenaandeel opvragen via een online module. Als de ingreep die je arts voorstelt niet in de lijst opgenomen is, neem dan contact met ons via debiteuren.prijsindicatie@azgroeninge.be.

Vragen?

Heb je bijkomende vragen over de kosten verbonden aan je medische behandeling en ziekenhuisverblijf? Neem dan in eerste instantie contact op met de dienst debiteuren of met je behandelende arts. Je kan ook terecht bij je ziekenfonds.

Dienst Debiteuren

Telefonisch / per mail
t. 056 63 66 00
debiteuren@azgroeninge.be

Gebruik bij voorkeur het online formulier om contact op te nemen met de dienst debiteuren.

Ter plaatse
Financieel infopunt, campus kennedylaan, zone inschrijvingen
Openingsuren: elke werkdag doorlopend van 8.30 tot 16.30u

Indien nodig kan je ook contact opnemen met de sociale dienst en met de ombudsdienst van het ziekenhuis.

In het kader van de wet “rechten van de patiënt” is elke beroepsbeoefenaar gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over de beoogde behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling.

Daarnaast biedt de riziv-website nuttige info over de terugbetaling van geneeskundige verzorging, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en geboorte ...