Spoedopname campus kennedylaan bereikbaar via de Ziekenhuisweg, Kortrijk

Tolken en interculturele bemiddeling


Bij een opname in het ziekenhuis is communicatie heel belangrijk. Voor patiënten met een andere moedertaal kan de stress die gepaard gaat bij een ziekenhuisopname, ervoor zorgen dat ze zich minder goed uitdrukken in het Nederlands. De dienst interculturele bemiddeling schakelt, op vraag van de patiënt of de hulpverlener, zo snel mogelijk een intercultureel bemiddelaar of tolk in. az groeninge werkt samen met vijf tolkendiensten en heeft zelf een intercultureel bemiddelaar Russisch/Bulgaars in huis. Deze dienstverlening is gratis voor de patiënt.

 • Intercultureel bemiddelaar Russisch/Bulgaars
 • Interculturele bemiddeling op afstand (via video) via Google Hangouts in een beveiligde omgeving voor meer dan 20 talen
 • Telefoontolken (via ‘Agentschap Integratie en Inburgering, sociaal tolken en vertalen’ en ‘Brussel Onthaal’) voor meer dan 140 talen
 • Tolken ter plaatse (via ‘Agentschap Integratie en Inburgering, sociaal tolken en vertalen' en het Vlaams ‘Communicatie-Assistentie-Bureau’ voor doven) voor meer dan 30 talen

Naast de taal kan ook je culturele achtergrond verschillend zijn, onder meer bij het uitoefenen van uw geloofsovertuiging, eetgewoonten, verzorgingsgewoonten enz. Via een gesprek met de dienst interculturele bemiddeling en de verpleging kunnen we samen zoeken naar mogelijke oplossingen.

Aanvraag tolk

 • Voor een raadpleging: via het secretariaat van de arts op het moment dat je een afspraak met de arts maakt 
 • Tijdens je opname: via de verpleging of sociale dienst van de verpleegeenheid

Je kan ook steeds een aanvraag richten tot tolkaanvraag@azgroeninge.be.
De dienst interculturele bemiddeling bekijkt welke tolk het meest aangewezen is voor je raadpleging/opname in az groeninge.

Contact dienst interculturele bemiddeling

 • Telefonisch op weekdagen van 8.30 tot 17u:
  • Joeriska Hillaert, coördinator interculturele bemiddeling, t. 056 63 68 60
  • Natalia Kazimirova, intercultureel bemiddelaar Russisch/Bulgaars, t. 056 63 68 75
 • E-mail: tolkaanvraag@azgroeninge.be