Bureau klinische studiesaz groeninge heeft een “bureau klinische studies” opgericht om het volledige verloop van de klinische studies doorheen het ziekenhuis te faciliteren. Het bureau valt onder het financieel departement.

Onder leiding van de verantwoordelijke klinische studies, begeleidt het bureau iedere klinische studie in az groeninge, van precontractuele- tot facturatiefase. Tijdens de looptijd van de studie volgt het bureau de financiële verrekeningen en betalingen op en fungeert het als aanspreekpunt voor iedere actor die betrokken is bij de studie.

Overzicht actieve klinische studies.