Toon uren

Het clinical trial center richt zich tot professionelen. Contacteer als patiënt de studiecoördinatoren voor meer info.

Opstart klinische studies

Bij de opstart van een klinische studie in az groeninge, worden volgende stappen doorlopen:

Aanmelden

Evaluatie door de commissie medische ethiek

Contractfase

Contact

De site manager clinical trials is het centrale aanspreekpunt voor de sponsor/CRO en voor alle az groeninge-partijen.

Clinical trial center manager

Caroline de Beukelaar
t. 056 63 63 58
CTCkortrijk@azgroeninge.be

Clinical trial center coördinator

Kim Tanghe
t. 056 63 63 57
CTCkortrijk@azgroeninge.be

Juridische dienst

Ann Bracke
t. 056 63 60 75
ann.bracke@azgroeninge.be

Facturatie

  • Om de zes maanden worden de facturen opgemaakt per studie. Het clinical trial center staat in voor de facturatie van prestaties verbonden aan een studie. 
  • De facturen van az groeninge zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum op de studierekening van az groeninge. De interne verrekening van de bedragen gebeurt door het clinical trial center, onder toezicht van de ad hoc commissie klinische studies. 

  • Elke interne betrokken partij kan steeds elektronisch een financieel overzicht per studie opvragen in de opvolgingsdatabank.