Beroerte

Bij een beroerte (of stroke of CVA, cerebro-vasculair accident) valt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen weg.

Laatst gewijzigd op
woensdag, 12 juni 2024

Wat is een beroerte?

Om de hersenen goed te laten functioneren, is energie en vooral zuurstof levensnoodzakelijk. Het bloed voert die bouwstenen aan. Een beroerte of een CVA (Cerebro Vasculair Accident) is een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen of een bloeding. Beroertes verdelen we onder in:

 • Herseninfarct (of hersentrombose, hersenembolie)
  Een herseninfarct ontstaat door een plotse verminderde bloedtoevoer naar een gedeelte van de hersenen. Hierbij geraakt een bloedvat verstopt door een bloedklonter, waardoor het bloed onvoldoende doorstroomt naar de hersengebieden verderop. Een deel van de hersenen krijgt hierdoor tijdelijk weinig of geen zuurstof en bloed. Dat kan ervoor zorgen dat er hersenweefsel beschadigd raakt en kan leiden tot blijvende hersenschade. 
  • Blijft het bloedvat maar even verstopt en is er geen blijvende schade? Dan spreken we van een voorbijgaande aanval of TIA (Transient Ischemic Attack). Dit kan een voorbode zijn van een echte beroerte. Snel transport naar het ziekenhuis is ook bij een TIA aangewezen!
  • Cerebrale veneuze sinustrombose is een trombose in een ader van de hersenen. Dat is een bloedvat die het bloed afvoert  weg van de hersenen. Het is een hersenaandoening die vooral bij mensen tussen de 20 en 50 jaar voorkomt.
   Cerebrale veneuze sinustrombose is het gevolg van een bloedstolsel in de aderen van de hersenen, waardoor het bloed niet goed wordt afgevoerd. Ook de afvoer van het hersenvocht via de aderen is vaak verstoord. Bij de helft van de mensen raken de hersenen beschadigd, bijvoorbeeld omdat de verstoorde afvoer van het bloed leidt tot een ophoping van vocht (oedeem) in een deel van de hersenen. We noemen dit een veneus herseninfarct. Ook kunnen kleine bloedvaatjes in de hersenen scheuren, met een hersenbloeding tot gevolg.

 • Hersenbloeding
  Een hersenbloeding ontstaat wanneer een bloedvat in de hersenen beschadigd raakt. Hierbij is het bloedvat opengebarsten en verspreidt het bloed zich in de hersenen. Dit bloedvat kan zich zowel in de hersenen zelf als onder de hersenvliezen bevinden.

Hoe herken je een beroerte?

Bij een beroerte treden plots onderstaande symptomen op:

 • Gevoelsstoornissen of verlammingsverschijnselen aan één zijde van het lichaam of aangezicht
 • Communicatieproblemen: moeite om woorden verstaanbaar uit te spreken, te vinden of te begrijpen
 • Verlies van zicht uit één of beide ogen
 • Halfzijdige uitval van het gezichtsveld aan één of beide ogen
 • Evenwichtsverlies
 • Coördinatieproblemen
 • Heel hevige hoofdpijn: de zogenaamde donderslaghoofdpijn, die heel abrupt ontstaat

Zelfs als deze symptomen maar van korte duur zijn, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te gaan.

Wat zijn de oorzaken en risicofactoren van een beroerte?

Wat zijn de gevolgen van een beroerte?

De gevolgen van een beroerte zijn ingrijpend, zowel voor de persoon als zijn sociale omgeving (partner, familie, vrienden… ). De gevolgen hebben impact op veel levensdomeinen: lichamelijk, psychisch, cognitief, communicatief en sociaal.
Welke verschijnselen optreden en in hoeverre ze zich weer herstellen, is afhankelijk van het type beroerte, het hersengedeelte dat beschadigd is en de grootte van het aangedane gebied.

Een aantal van de mogelijke verschijnselen zijn:

 • verlammingsverschijnselen, vaak halfzijdig
 • spasticiteit
 • problemen met het zicht: uitval van één van de gezichtsvelden of dubbelzicht
 • geheugen- en concentratiestoornissen
 • epileptische aanvallen
 • spraak- en begripsproblemen
 • moeilijkheden met kauwen en slikken
 • gedragsverandering
 • depressie, gebrek aan initiatief of interesse
 • duizeligheid, verstoord evenwicht
 • urinaire problemen en incontinentie
 • ...

Afhankelijk van de revalidatie, kunnen bepaalde verschijnselen verbeteren maar sommigen kunnen blijven bestaan. Er is niet altijd een mogelijkheid op volledig herstel waarbij er dus blijvend een impact kan zijn op het dagelijks functioneren.

Hoe een beroerte behandelen?

Bij tekenen van een beroerte moet je zo snel mogelijk de 112 bellen.
Lees hier onze aanpak bij een beroerte.