Beroerte

Bij een beroerte (of stroke of CVA, cerebro-vasculair accident) valt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen weg.

Laatst gewijzigd op
woensdag, 7 december 2022

Wat zijn de oorzaken?

Om de hersenen goed te laten functioneren, is energie en vooral zuurstof levensnoodzakelijk. Die bouwstenen worden aangevoerd via het bloed. Bij een beroerte (of stroke of CVA, cerebro-vasculair accident) valt de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen weg.

Dat gebeurt meestal door

  • een klonter die het bloedvat verstopt (herseninfarct of -trombose of -embolie)
  • of een bloedvat dat scheurt (hersenbloeding).

Het tekort aan zuurstof leidt tot hersenbeschadiging. Hoe langer het zuurtstoftekort duurt, hoe zwaarder de gevolgen:

  • lichamelijke beperkingen bij het bewegen, het zien, het spreken, het slikken
  • maar ook stoornissen in denken, emoties en gedrag
  • In het ergste geval het overlijden van de patiënt.

In tegenstelling tot een hartinfarct is een herseninfarct meestal pijnloos en wordt daarom soms onterecht als niet invaliderend of levensbedreigend ervaren. 

TIA: voorbijgaande beroerte

Soms wordt de bloedstroom kortstondig onderbroken. Die voorbijgaande beroerte of “TIA” heeft geen blijvende schade tot gevolg maar kan een voorbode zijn van een echte beroerte.

Snel transport naar het ziekenhuis is dus ook bij een TIA aangewezen!

Hoe herken je een beroerte?

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Trombectomie bij een herseninfarct / CVA

Bij een trombectomie verwijdert de interventioneel radioloog een bloedklonter in de hersenbloedvaten.

Trombolyse bij een herseninfarct / CVA

Bij een trombolyse dienen we klonteroplossende medicatie via infuus toe.