Data Protection Officer

De Data Protection Officer (DPO) of functionaris voor gegevensbescherming houdt toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op
dinsdag, 1 juni 2021
Data Protection Officer

Neem contact op met de Data Protection Officer bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens in az groeninge.

Taken

We hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van ons patiënten. Binnen az groeninge is een functionaris voor gegevensbescherming, of Data Protection Officer (DPO) aangesteld.

De DPO houdt toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van patiënten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

De DPO staat ons ziekenhuis bij met advies inzake al deze aspecten.