Nierzorgteam

Patiënten met gevorderd chronisch nierlijden worden doorverwezen naar het nierzorgteam. Dit team tracht samen met de patiënt nierfunctievervangende behandeling (dialyse) uit te stellen. Wanneer dialyse toch noodzakelijk is, zorgen ze dat de patiënt en zijn familie voldoende info krijgt.

Laatst gewijzigd op
dinsdag, 1 juni 2021
Nierzorgteam

Stel een vraag

Aanbod

Ons nierzorgteam begeleidt je bij de voorbereidende stappen voor de start van een nierfunctievervangende behandeling (hemodialyse, peritoneale dialyse).

We helpen je:

  • bij de keuze van de behandleing die het beste aansluit bij je manier van leven;
  • bij het aanleveren een gezonde levensstijl via

De gesprekken kunnen plaatsvinden tijdens consultatie (op dinsdag of donderdag) of op de kamer. 

Team

Het nierzorgteam bestaat uit vier nierzorgverpleegkundigen, de artsen, een diëtiste, een sociaal werker en een psychologe

Deze multidisciplinaire zorg valt onder de supervisie van de artsen van het centrum nefrologie

Nierzorgverpleegkundigen

  • Kathy Lietaer
  • Vanessa Ranson
  • Marieke Van De Putte
  • Bart Wyseur