az groeninge krijgt als eerste Vlaamse ziekenhuis de Europese erkenning als Stroke Center

Gepubliceerd op

Europese erkenning voor excellente zorg aan de beroertepatiënt

De European Stroke Organisation (ESO) kent de beroertezorg binnen az groeninge de hoogste erkenning toe als Stroke Center. We zijn hiermee het eerste Vlaamse ziekenhuis dat deze erkenning krijgt. 

Continue kwaliteitsbewaking- en verbetering

Om een ESO-certificaat te krijgen, moet een uitgebreid dossier opgesteld worden. Prof. dr. Peter Vanacker, neuroloog: "De voorbereidingen startten reeds in maart 2018. Samen met de dienst kwaliteit en heel wat andere diensten herschreven we alle zorgpaden, optimaliseerden we de zorgprocessen en verfijnden ons kwaliteitsmanagement. De erkenning verplicht ons tot een continue kwaliteitsbewaking en tot voortdurende verbetering. Het label werd toegekend voor vijf jaar, daarna staat een nieuwe audit ingepland."

Gespecialiseerde zorg door een multidisciplinair team

Dankzij alle inspanningen is de beroertepatiënt zeker dat hij in de meest optimale omstandigheden behandeld en verzorgd zal worden, vanaf de opname op spoedgevallen, via de beroerte-eenheid tot de nazorg thuis. De patiënt wordt omringd door specialisten uit verschillende medische disciplines, gespecialiseerde verpleegkundigen en verschillende paramedici met ruime ervaring in beroertezorg. 

Dr. Olivier François, interventioneel radioloog: "De erkenning kwam tot stand door een heel nauwe samenwerking tussen de diensten neurologie, neurochirurgie, radiologie, fysische geneeskunde, vaatheelkunde en cardiologie. Ook de beroerte-eenheid (=stroke unit) en de verpleegeenheden revalidatie en neurologie werden nauw betrokken. We kregen de hoogste erkenning, als Stroke Center. Dit toont aan dat, naast de basiszorg voor elke patiënt, ook meer specifieke behandelingen in het domein van de neuro-interventionele radiologie zoals een trombectomie aangeboden worden. Hoewel er in België een koninklijk besluit is dat de normen bepaalt voor centra die gespecialiseerd zijn in beroertezorg, is er tot op heden geen officiële erkenning. Het Europees certificaat toont alvast dat we klaar zijn voor een Belgische erkenning."

Nauwe samenwerking met andere partnerziekenhuizen

Naast een multidisciplinaire aanpak, is er ook een nauwe samenwerking over de muren heen, via het netwerk beroertezorg 'Ictusnet'. Het netwerkcomité staat o.a. in voor het uitwerken van een protocol met organisatorische afspraken van verwezen en terugverwezen patiënten, het maken van afspraken omtrent zorg en revalidatie, de samenwerking en overleg met de eerste lijn, het betrekken van de patiëntenvereniging ‘Mijn tweede leven’ … 

Heel wat ziekenhuizen maken deel uit van Ictusnet: az groeninge Kortrijk, OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Glorieux Ronse, Sint-Jozefskliniek Izegem, AZ Maria Middelares Gent, Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Jan Ypermanziekenhuis, Sint-Andriesziekenhuis Tielt, Centre Hospitalier de Mouscron en Centre Hospitalier de Wallonie Picarde. Ook de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en Association des Généralistes de Mouscron-Estaimpuis sloten aan. 

Blijvende aandacht voor het snel herkennen van symptomen, ook tijdens de coronacrisis

Ook tijdens de Covid-19-epidemie blijven we de beste zorg geven en streven naar een maximale kans op herstel aan beroertepatiënten. Het risico om een Covid-infectie of een complicatie ervan op te lopen tijdens de hospitalisatie is minimaal en veel kleiner dan de voordelen van een acute beroertebehandeling. 

Toch zagen we tijdens de maanden maart en april een quasi halvering van het aantal beroertepatiënten (75 i.p.v. 113 in maart-april 2019). Wereldwijd werd vastgesteld dat mensen minder snel of geen hulp zoeken sinds de start van de epidemie wanneer zij symptomen vertonen die kunnen wijzen op een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA). 

Zonder aangepaste behandeling in de eerste uren na het ontwikkelen van de beroerte, is:

  • het risico op overlijden hoog (tot zelfs 30%);
  • het risico op een blijvende handicap veel groter dan wanneer de patiënt tijdig naar het ziekenhuis gebracht wordt.

Deel op

Herken een beroerte en reageer onmiddellijk