Een halve eeuw nierdialyse in Kortrijk

Gepubliceerd op

Er is er eentje jarig! Op 5 mei 1971 werd geschiedenis geschreven. Die dag werd in West-Vlaanderen de allereerste nierdialyse uitgevoerd. Dit gebeurde in Kortrijk door dr. Vincent Bosteels (+) in kliniek Maria’s Voorzienigheid. Ondertussen is de dienst nefrologie één van de grootste afdelingen van ons ziekenhuis geworden.

Een dag om nooit meer te vergeten: 5 mei 1971.

In 1970 waren er wereldwijd amper 5.000 dialysepatiënten. De technologie stond nog in haar kinderschoenen. De beschikbare middelen waren vanuit een 21-eeuws perspectief bekeken primitief. Zo werd er nog met een echte badkuip gewerkt waarin de dialysevloeistof werd klaargemaakt.

50 jaar geleden - begin mei 1971 - werd er gestart met 2 patiënten, 1 arts, 1 technicus en 2 verpleegkundigen. De dialyses vonden plaats in de kelders van Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat. Op het einde van dat jaar waren er al 10 patiënten. In 1976 groeide dat aantal naar 36 patiënten. 

Een wereld in verandering

Op technologisch vlak onderging de nierdialyse een ware revolutie. 
De “doe-het-zelf” dialyseopstelling van de eerste jaren maakte plaats voor professionele dialysetoestellen met een resem ingebouwde veiligheidssystemen. De invoering van de computer zorgde voor een steeds verdergaande automatisatie. Hierdoor werd de dialyse een pak veiliger en gebruiksvriendelijker. De behandelingen werden door de patiënten ook steeds beter verdragen.

Een ziekenhuis binnen het ziekenhuis

“De dialyse-afdeling is op vandaag een goed functionerende afdeling geworden, een ziekenhuis binnen het ziekenhuis met een ruime omkadering. Vandaag staat een uitgebreide equipe van 5 artsen, 69 verpleegkundigen, 2 dialysetechnici, 3 secretariaatsmedewerkers, 1 psycholoog, 2 diëtisten, 2 sociaal assistenten en 6 logistieke en zorgkundige medewerkers ter beschikking van onze patiënten. Zonder daarbij onze studieverpleegkundigen te vergeten,” zegt dr. Peter Doubel.

Een prima samenwerking met de dienst intensieve zorgen zorgt ervoor dat patiënten met acuut nierfalen de adequate nierfunctievervangende behandeling krijgen.

“We stellen de patiënt centraal. Overleg met hem is van het grootste belang. Ons goed uitgebouwd, multidisciplinair nierzorgteam ondersteunt de patiënt optimaal in het ganse dialysetraject. Dialyse heeft immers een zware impact op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving.”

Ondertussen meer dan 30 000 dialyses per jaar

Az groeninge beschikt momenteel over 69 bedden voor dialysepatiënten. 
Op vandaag worden hier 220 dialysepatiënten behandeld. Op jaarbasis worden meer dan 30.000 dialysesessies uitgevoerd. Alle therapievormen voor behandeling van chronisch nierfalen worden aangeboden. Dit gaat van thuisdialyse over buikvliesdialyse tot nachtdialyse.

Een uitgebreide dienstverlening 

“Naast de dialyse-afdeling hebben we een toenemende poliklinische activiteit waar we meer en meer inzetten op een multidisciplinaire benadering. Zo werd recent in samenwerking met de dienst urologie gestart met een Steenkliniek. Sinds 2020 is in Kortrijk ook een Reiskliniek opgestart,” aldus dokter Doubel.

De samenwerking met de partnerziekenhuizen uit het E17-ziekenhuisnetwerk zorgt ervoor dat de toekomst verzekerd is. Zo zijn de vijf nefrologen van az groeninge ook in de Sint-Jozefskliniek van Izegem aan het werk.

Deel op