Vice-eersteminister Frank Vandenbroucke steekt artsen, medewerkers en vrijwilligers hart onder de riem

Gepubliceerd op

Op vrijdag 11 maart bracht vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Frank Vandenbroucke een bezoek aan az groeninge. Hij ontmoette er directie, artsen en medewerkers van het ziekenhuis en drukte zijn waardering uit voor de grenzeloze inzet van iedereen tijdens de pandemie.

COVID-19 was best intensief

Vrijdag 13 maart 2020 is een dag om niet snel te vergeten. Bijna dag-op-dag twee jaar geleden.

Nadat de eerste COVID-19-patiënten in ons ziekenhuis werden opgenomen, kregen wij van de overheid het bericht dat wij onze ziekenhuisactiviteiten drastisch moesten terugschroeven. Verpleegafdelingen gingen dicht, alleen dringende en noodzakelijke ingrepen mochten nog doorgaan, consultaties moesten geannuleerd worden, bezoek werd verboden of sterk ingeperkt.

COVID-19 was niet alleen een medische uitdaging. Ook op logistiek vlak werden we door het virus uitgedaagd. Mondmaskers, handgel, beschermkledij, … werden van heinde en verre in huis gehaald. Afdelingen werden omgebouwd tot cohorten, operatiezalen werden IZ-units, de spoedafdeling kreeg een bijgebouw, … .

Kortom, onwezenlijke tijden voor onze 250 artsen, 3200 medewerkers en 200 vrijwilligers.
Dankzij de ongeziene solidariteit en de enorme samenhorigheid hebben we de ganse pandemie goed doorstaan. De eendracht en flexibiliteit binnen onze organisatie was enorm. 

Hart onder de riem voor elke medewerker

Uit erkentelijkheid voor de tomeloze inzet en engagement van al onze medewerkers - zowel uit de zorg als uit de niet-zorg - kwam Minister Vandenbroucke bij ons op bezoek. Hij bezocht o.a. de afdelingen Intensieve Zorg en Spoedopname en luisterde er naar de ervaringen van artsen, medewerkers en vrijwilligers. Ook medewerkers uit de niet-zorg kregen de kans om met de minister van gedachten te wisselen.

"Vandaag is een dag om even stil te staan. Twee jaar lang legde corona een enorme druk op ons gezondheidszorgsysteem – letterlijk om mensenlevens te redden – maar ook op iedereen die in de zorg werkt. Het zijn twee onwezenlijke jaren geweest die van het zorgpersoneel het uiterste gevraagd hebben. Maar de corona-epidemie heeft ook de veerkracht van ons zorgsysteem getoond en dus naast alle ellende ook voor heel wat positiefs gezorgd. Denk aan de spontane samenwerking, bottom-up, niet opgelegd vanuit Brussel, die vorm kreeg in ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra, met huisartsen, met test- en vaccinatiecentra, en met al onze zorgverleners. En dat over de taal- en bevoegdheidsgrenzen heen. De voorbije periode heb ik mensen echt boven zichzelf zien uitstijgen. Daar moeten we uit leren voor de toekomstige organisatie van onze gezondheidszorg. Maar vandaag wil ik vooral mijn hoed afnemen voor de buitengewone inspanningen die het zorgpersoneel de voorbije twee jaar leverde.”

Hoopvol de toekomst tegemoet

Alhoewel COVID-19 nog lang de wereld niet uit is, zien wij de toekomst positief tegemoet. Het verheugt ons dat al onze verpleegeenheden weer open zijn, de reguliere operaties opnieuw kunnen uitgevoerd worden, de diensten weer hun vertrouwde bestaffing hebben… 

az groeninge is sinds 2013 internationaal erkend door JCI voor veilige en kwaliteitsvolle zorg. Wij zijn het eerste en enige algemeen ziekenhuis in België dat al drie keer op rij door JCI werd geaccrediteerd. In mei van dit jaar gebeurt een nieuwe JCI-audit en gaan wij voor een 4de accreditatie.

Volgend jaar start de laatste fase van onze bouw hier aan de Kennedylaan. Tegen Kerstmis 2025 hopen we al onze diensten en medewerkers te centraliseren op onze campus kennedylaan. 

Tot slot. Vorige week publiceerde het internationale magazine Newsweek haar jaarlijkse rangschikking van Best Hospitals of the World. Newsweek maakte ook per land een rangschikking op. In de Belgische lijst staat az groeninge op de 7de plaats. az groeninge is daarmee het eerste niet-universitair ziekenhuis in het overzicht. Een mooie appreciatie voor de dagelijkse inzet van ons allemaal en een bevestiging van onze hoogstaande kwalitatieve en warme zorg die we elke dag verlenen.

Deel op