Ziekenhuizen en thuisverpleging slaan handen in elkaar om gespecialiseerde zorg thuis aan te bieden bij mensen met kanker

Gepubliceerd op

In 2016 startte 'Onco@home' op met steun van Kom op tegen Kanker. Dat project laat toe om een deel van de gespecialiseerde zorg bij de kankerpatiënt thuis te laten plaatsvinden. In eerste instantie verliep het project in nauwe samenwerking tussen az groeninge, Wit-Gele Kruis, i-mens, ZorgConnect en Kom op tegen Kanker. In mei wordt Onco@home breder uitgerold en kunnen ook patiënten die behandeld worden in OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem en Sint-Jozefskliniek Izegem voor deze alternatieve zorgvorm kiezen.  

Vlottere en kortere dagopname 

Kankerpatiënten moeten voor hun behandeling vaak naar het dagziekenhuis gaan. Die veelvuldige bezoeken zijn voor velen emotioneel belastend, hebben een grote impact op hun sociaal leven en genereren ook een kost voor patiënt en maatschappij. 

Thuishospitalisatie laat toe om een deel van de gespecialiseerde zorg thuis te laten plaatsvinden. Binnen het project Onco@home wordt deze zorgvorm in twee situaties toegepast: voor de voorbereiding van een kankerbehandeling die via de aders wordt toegediend (intraveneus) en voor de toediening van een kankerbehandeling via onderhuidse injectie (subcutaan). 

De eerste toepassing is een voorbeeld van gedeeltelijke thuishospitalisatie. Een gespecialiseerde thuisverpleegkundige doet thuis een bloedname, bevraagt eventuele symptomen en controleert de vitale parameters. Met die voorbereiding gaan de zorgverleners van het betrokken ziekenhuis na of de behandeling de volgende dag veilig kan doorgaan in het ziekenhuis en kan ze al voorgeschreven en (voor)bereid worden. Hierdoor verloopt de dagopname vlotter en is de patiënt sneller terug thuis. 

De tweede toepassing is een voorbeeld van volledige thuishospitalisatie. Een gespecialiseerde verpleegkundige dient injecties thuis toe, zodat de patiënt enkel voor controlemomenten bij de behandelend arts naar het ziekenhuis moet gaan en niet bij iedere toediening. 

Een thuisverpleegkundige die meewerkt aan Onco@home getuigt: “Het mooie aan dit project is dat de patiënt echt centraal staat. Vanuit zijn of haar situatie wordt bekeken of bepaalde zorg ook thuis kan gebeuren in nauw overleg met alle betrokken zorgpartners. Als thuisverpleegkundige ben je thuis de ogen van de arts en volg je mee op hoe je patiënt de vorige therapie heeft ervaren, of er bijwerkingen waren … Ook de samenwerking met andere thuisverpleegkundigen en de zorgverleners in het ziekenhuis ervaar ik als heel positief.” 

Patiënten die in aanmerking komen, hebben vrije keuze 

Uit een bevraging onder de patiënten die binnen het project Onco@home voor thuishospitalisatie kozen, blijkt dat 93 procent de voorkeur geeft aan thuishospitalisatie. Zo’n 7 procent heeft geen voorkeur. 

Een patiënt vertelt: “Vijftien jaar geleden kreeg ik ook een kankerbehandeling. Toen spendeerde ik vaak de hele dag in het ziekenhuis en zat ik lang te wachten. Nu gebeurt de voorbereiding voor de chemotherapie de dag ervoor bij mij thuis door een thuisverpleegkundige die daar speciaal voor opgeleid is. In het ziekenhuis ga ik enkel langs bij de arts en daarna krijg ik mijn behandeling. Dat gaat sneller en ik ervaar minder stress.” 

Jana Missiaen, verpleegkundige en projectcoördinator Onco@home bij az groeninge: “Er zijn ook patiënten die bewust niet voor thuishospitalisatie kiezen. Sommigen geven aan zich veiliger te voelen in het ziekenhuis, anderen willen het thuisfront wat afschermen van hun zorgtraject. Elke patiënt die in aanmerking komt voor thuishospitalisatie, heeft de vrije keuze om al dan niet voor deze zorgvorm te kiezen. Dat vind ik persoonlijk een van de grote sterktes van dit project.” 

In samenwerking met az groeninge en ook opstart in Waregem en Izegem 

Na een positieve evaluatie starten vanaf mei 2021 ook de ziekenhuizen van Waregem en Izegem gedeeltelijke thuishospitalisatie binnen het project Onco@home op. Om die uitbreiding mogelijk te maken, werden extra thuisverpleegkundigen van verschillende thuisverplegingsorganisaties opgeleid. Ze volgen theoretische modules, lopen stage op de verschillende dagziekenhuizen en gaan met de huidige equipe mee op huisbezoek. Ze krijgen onder andere informatie over de procedures zodat de verzorging bij elke patiënt op een uniforme en veilige manier verloopt. De verpleegkundigen verbonden aan het Onco@home-project moeten de opleiding succesvol afronden voor ze kunnen starten met Onco@home-huisbezoeken. 

Bij deze opschaling zijn vanuit de thuisverpleging opnieuw Wit-Gele Kruis, i-mens en ZorgConnect nauw betrokken. Daarnaast is ZorgConnect nu het aanspreekpunt voor alle thuisverpleegkundigen die niet bij het Wit-Gele Kruis of i-mens werken. 

Ben je in behandeling voor kanker bij ons? Je behandelend arts kan je vertellen of thuishospitalisatie in jouw situatie mogelijk is.  

Onco@home in cijfers 

  • 3578 huisbezoeken door de thuiszorgorganisaties (van september 2018 tot eind april 2021) 
  • Gemiddeld 27 bezoeken per week (4 dagen per week) 
  • Vanaf mei 2021 uitbreiding naar in totaal 40 Onco@home-thuisverpleegkundigen 

 

Deel op