Consultation MS

Lors de la consultation MS multidisciplinaire, les patients MS sont examinés par plusieurs médecins et prestataires de soins.
Mise à jour le
Mardi, 24 novembre 2020

Consultations possibles uniquement sur renvoi

Montrer les heures

La consultation MS a lieu un jeudi matin par mois. 

  • Tijdens een MS-consultatie word je al MS-patiënt door verschillende artsen en zorgverleners gezien. Ze luisteren naar je verhaal en symptomen, voeren onderzoeken uit en formuleren adviezen.
  • Indien nodig, stellen ze een bijkomend nazicht en/of behandeling voor. Dit verloopt dan via een gewone consultatie.