COVID-screening

Bij een COVID-screening testen we of personen besmet zijn met het SARS-CoV-2 virus dat COVID-19 veroorzaakt. Dit gebeurt aan de hand van een PCR-test.

Laatst gewijzigd op
donderdag, 4 juli 2024
COVID-screening

Ons labo is 24/24u operationeel om dringende analyses te verwerken. Je kan er op bepaalde uren terecht voor bloedafname.

Doelgroep

We nemen testen af wanneer je geen symptomen van COVID-19 vertoont en:

  • je voor een reis getest moet worden of uit een rode zone terugkomt;
  • je voldoet aan een indicatie voorgeschreven door sciensano

Vertoon je symptomen? Neem dan contact op met je huisarts. Meld je aan bij spoedopname indien je dringend hulp nodig hebt.

Verloop

Kostprijs

De test is gratis als:

In onderstaande gevallen is er geen tussenkomst door de mutualiteit voorzien en ontvang je een factuur: 

  • je voldoet niet aan de testrichtlijnen die de overheid heeft opgesteld: je betaalt 55 euro
  • je bent niet ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds: je betaalt 55 euro
  • je hebt een standaard test nodig om naar het buitenland te vertrekken: je betaalt 55 euro
  • je hebt een urgente test nodig om naar het buitenland te vertrekken: je betaalt 120 euro

COVID-certificaat

Met het COVID-certificaat kan je makkelijk reizen binnen de Europese Unie.
Er zijn 3 types certificaten:

  1. een vaccinatiecertificaat
  2. een testcertificaat van een PCR-test
  3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve PCR-test

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wil gebruiken. Voor meer info kan je terecht op: