Toon uren

Ons labo is 24/24u operationeel om dringende analyses te verwerken. Je kan er op bepaalde uren terecht voor bloedafname en COVID-screening.

Doelgroep

We nemen testen af wanneer je geen symptomen van COVID-19 vertoont en:

 • je binnenkort een afspraak hebt in az groeninge voor een ingreep, dagopname of meerdaagse opname;
 • je voor een reis getest moet worden of uit een rode zone terugkomt;
 • je getest moet worden in het kader van een clusteronderzoek of bij een COVID-uitbraak in een school, bedrijf of andere gemeenschap;
 • je een hoog-risicocontact had met een besmet persoon.

Vertoon je symptomen? Neem dan contact op met je huisarts. Meld je aan bij spoedopname indien je dringend hulp nodig hebt.

Verloop

Op welke momenten kan je bij ons voor een test terecht?

Hoe maak je een afspraak?

Wat breng je mee?

Waar vindt de screening plaats?

Hoe krijg je het resultaat?

Kostprijs

De test is gratis als:

In onderstaande gevallen is er geen tussenkomst door de mutualiteit voorzien en ontvang je een factuur: 

 • je voldoet niet aan de testrichtlijnen die de overheid heeft opgesteld: je betaalt 55 euro
 • je bent niet ingeschreven bij een Belgisch ziekenfonds: je betaalt 55 euro
 • je hebt de standaard test nodig om naar het buitenland te vertrekken: je betaalt 55 euro
 • je hebt een urgente test nodig om naar het buitenland te vertrekken: je betaalt 120 euro

COVID-certificaat

Met het COVID-certificaat kan je tussen 1 juli en 30 september 2021 makkelijk reizen binnen de Europese Unie.
Er zijn 3 types certificaten:

 1. een vaccinatiecertificaat
 2. een testcertificaat van een PCR-test
 3. een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve PCR-test

Voor het verkrijgen van een testcertificaat kan twee maal een terugbetaalde test (= gratis voor de reiziger) aangevraagd worden. Voor deze test heb je een code nodig (Corona Test Presciption Code = CTPC), die je kan aanvragen via www.mijngezondheid.be. Let wel: deze code is slechts 10 dagen geldig. Vraag deze dus niet te vroeg aan! Ook als je géén recht (meer) hebt op een gratis test, moet je een CTPC aanvragen als je een geldig certificaat wil verkrijgen. Deze test zal aangerekend worden aan maximaal 55€. Het resultaat van de test zal (doorgaans) gekend zijn binnen de 24u na staalname en zal te raadplegen zijn via de app CovidSafeBE of via www.mijngezondheid.be (a.h.v. je rijkregisternummer of CTPC).

Bij elk van deze tests hebben wij volgende informatie nodig:

 • Contactgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, nummer van eID of reispas, telefoonnummer, e-mailadres
 • plaats en datum/tijdstip van staalname

Deze informatie moet 100% correct zijn en mag dus geen typfouten bevatten.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wil gebruiken. Voor meer info kan je terecht op: