Elektroconvulsietherapie

Elektroconvulsietherapie of ECT is een hersenstimulatiemethode waarbij we een zorgvuldig afgemeten elektrische prikkel toedienen.

Laatst gewijzigd op
woensdag, 4 oktober 2023
elektroconvulsietherapie

Wat is Elektroconvulsietherapie?

ECT is een hersenstimulatiemethode waarbij we een zorgvuldig afgemeten elektrische prikkel toedienen. Je bent tijdens de behandeling volledig verdoofd. ECT is een veilige behandeling. 

Met de elektrische prikkel lokken we een epileptische aanval in de hersenen uit. De elektrische stroom beïnvloedt verschillende neurotransmitters in de hersenen. Dit zijn stoffen die zorgen voor het doorgeven van prikkels van de ene zenuwcel naar de andere. De verschillende ECT-sessies herstellen het evenwicht van deze stoffen in de verschillende hersendelen, waardoor de overdracht van prikkels rechtgezet kan worden.

Er werd ook aangetoond dat er tijdens een ECT-behandeling grote hoeveelheden hormonen in de hersenen worden uitgescheiden en nieuwe hersencellen worden aangemaakt. 

Bij wie passen we ECT toe?

ECT kan toegepast worden wanneer je lijdt aan ernstige depressie, manisch-depressieve stoornissen (bipolaire stoornis), psychotische depressie, katatonie en psychose. Er is geen leeftijdsgrens.

Als een ECT-behandeling aangewezen is, zal je arts je hierover informeren. Je arts of je externe zorgverlener plant de afspraak in. Dit kan via het online aanvraagformulier voor zorgverleners.

Voor de start van een ECT-behandeling, hebben we je toestemming nodig. De beslissing om te starten, ligt volledig bij jou. Je kan je op elk moment bedenken. Indien je zelf geen geïnformeerde toestemming kan geven, vragen we dit aan de vertegenwoordiger/het familielid. 

We vragen opnieuw voor je toestemming als de behandeling langer dan 6 maanden duurt. 

Hoeveel ECT-sessies zijn er nodig?

Een ECT-behandeling bestaat uit meerdere sessies. Het aantal is afhankelijk van patiënt tot patiënt. Je krijgt twee tot drie sessies per week. 

Het is normaal dat het een aantal sessies duurt voor je verbetering ervaart. Het kan zijn dat je omgeving eerder het effect opmerkt dan jijzelf.

Om herval te voorkomen, is een nabehandeling nodig. Je arts bepaalt samen met jou welke nabehandeling de beste is. Dit kan door medicatie-inname en/of onderhouds-ECT. De frequentie hiervan is verschillend. Dit kan wekelijks zijn en na enige tijd om de paar weken. Zo kan je je bekomen stabiliteit op lange termijn behouden.

Wat moet je doen vóór een ECT-behandeling?

Je krijgt een patiëntenboekje dat je moet invullen en meebrengen op de dag van je eerste ECT-sessie. 

De vooronderzoeken

Er zijn een aantal onderzoeken nodig voor we kunnen starten met de ECT-behandeling:

  • Lichamelijk onderzoek door je huisarts of via de specialist inwendige heelkunde.
  • Bloedonderzoek via je huisarts of psychiater.
  • Elektrocardiogram (onderzoek van het hart) via je huisarts of psychiater.
  • Nazicht van je gebit via de tandarts of stomatoloog van het ziekenhuis indien je opgenomen werd.
  • Nazicht medicatieschema en aanpassingen waar nodig.

Indien je sessies langer dan 6 maanden duren, moet je bepaalde vooronderzoeken herhalen.

Hoe verloopt een ECT-sessie?

Algemene informatie over de planning van je opname, wat je meebrengt, waar je je moet aanmelden en wat er bij ontslag gebeurt vind je terug in de rubriek ‘plan je opname’.

De ingreep kan ambulant gebeuren, via dagopname of tijdens een langere opname op één van onze verpleegeenheden.

Extra info