Klassieke pijnmedicatie

Klassieke pijnmedicatie gebruiken we in het bestrijden van pijn. We lijsten hieronder een overzicht van verschillende courant voorgeschreven klasses van pijnstillers op die je onderling kan combineren om de pijn onder controle te krijgen.

Laatst gewijzigd op
woensdag, 4 mei 2022

Maak een afspraak

Heb je een andere vraag?

Telefonische bereikbaarheid

Nu geopend Nu gesloten
Dag Uren Opmerkingen
ma 8:00-12:0013:30-18:00
di 8:00-12:0013:30-18:00
wo 8:00-12:0013:30-18:00
do 8:00-12:0013:30-18:00
vr 8:00-12:0013:30-17:00
za Gesloten
zo Gesloten
Bekijk alle bezoekuren

Paracetamol

Zwakke opioïden

Bij onvoldoende effect van paracetamol en ontstekingsremmers, kan toevoeging van een zwakwerkend Opioïd overwogen worden. Voorkeursmiddel is tramadol. We bevelen codeïne niet aan vanwege onvoldoende effect en het frequent optreden van bijwerkingen. 
Tramadol kan bepaalde nevenwerkingen hebben zoals bv. duizeligheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, droge mond, obstipatie, zweten, vermoeidheid en slaperigheid. Associatie van een laxativum gedurende de termijn van opioïdgebruik is aanbevolen vb. Movicol. Dit is zonder voorschrift te verkrijgen bij je huisapotheker. Er kan misselijkheid optreden bij opstart van deze medicatie. Deze is echter van voorbijgaande aard. Indien nodig kan medicatie voorgeschreven worden die hierbij helpt. Meld dit steeds aan je arts. 

Bij langer durend gebruik kan ook afhankelijkheid optreden. Tramadol kan ook een invloed hebben op de rijvaardigheid tijdens de eerste 2 weken van het gebruik, dus autorijden wordt in die periode afgeraden. 
Gebruik deze medicatie alleen zoals voorgeschreven. 
Overblijvende medicatie mag niet gebruikt worden op een ander moment of door andere personen. 

Voorbeelden van zwakke opioïden: 

  • Tramadol bevattende preparaten: Contramal®, Dolzam®, Tramium®, Tradonal®
  • Combinatiepreparaat van paracetamol en tramadol: Zaldiar®, Algotra®
  • Combinatiepreparaat van paracetamol en codeïne: Dafalgan codeïne®, Algocod® 

Sterke opioïden

Er wordt een sterkwerkend opioïd overwogen als er sprake is van ernstige pijn met dusdanig veel invloed op het dagelijks functioneren dat deze situatie moet worden doorbroken en de pijn met de overige behandelingen en optimaal ingestelde medicatie uit de vorige stappen onvoldoende vermindert.

Bijwerkingen komen vooral bij start en dosisverhoging voor: problemen in het dagelijks functioneren door sufheid, misselijkheid en braken. bijwerkingen op langere termijn (vooral bij ouderen) kunnen vnl. zijn: vermindering van de cognitieve functies, urineretentie en verwardheid. Associatie van een laxativum gedurende de termijn van opioïdgebruik is aanbevolen vb. Movicol. Dit is zonder voorschrift te verkrijgen bij je huisapotheker. Er is een risico op gewenning en afhankelijkheid, waardoor steeds hogere doseringen nodig zijn en meer bijwerkingen mogelijk zijn. De kans hierop neemt toe naarmate het gebruik langer duurt. Opioiden kunnen ook een invloed hebben op de rijvaardigheid tijdens de eerste 2 weken van het gebruik, dus autorijden wordt in die periode afgeraden. Er dient regelmatig met de (huis)arts besproken te worden of en hoe het gebruik van deze medicatie kan afgebouwd en gestopt worden.

Gebruik deze medicatie enkel zoals voorgeschreven. 

Overblijvende medicatie mag niet gebruikt worden op en ander moment of door andere personen. 

Voorbeelden van sterke opioïden: Morphine Teva®, MS Contin®, MS Direct®, Temgesic®, Transtec®, Durogesic® , Fentanyl Sandoz®, Matrifen®, Palladone®, Oxycontin®, Oxynorm®
Vraag bij twijfel steeds raad aan je huisarts of huisapotheker.