Commissie medische ethiek

Het 'ethisch comité' of de 'commissie voor medische ethiek' van az groeninge is een multidisciplinair overlegorgaan. Het buigt zich over ethische vraagstukken in het kader van patiëntenzorg en staat in voor de evaluatie van onderzoeken.

Laatst gewijzigd op
dinsdag, 10 mei 2022

Heb je een vraag voor de commissie medische ethiek?

Heb je een vraag over een klinische studie?

Je kan als patiënt terecht bij de studiecoördinator én als professioneel bij ons Clinical Trial Center.

Opdrachten

De opdracht van de commissie bestaat uit het geven van adviezen en raadgevingen in verband met:

Samenstelling

Katelijn Daels
Ondervoorzitter
Coördinator dienst zingeving en spiritualiteit az groeninge
Sylvie Martens
Secretaris
Ziekenhuisapotheker az groeninge
Ann Allegaert
Lid
Patiëntvertegenwoordiger
dr. Freddy Beels
Lid
Huisarts
Ann Bracke
Lid
Juriste az groeninge
Ann Cornette
Lid
Stafmedewerker HR az groeninge
Steven Coucke
Lid
Hoofdverpleegkundige dialyse az groeninge
Lien Decruy
Lid
Wetenschappelijk medewerker az groeninge
Julien Dejaegere
Lid
Patiëntvertegenwoordiger
Maarten Digneffe
Lid
Patiëntvertegenwoordiger
Willy Forrez
Lid
Patiëntvertegenwoordiger
Dorine Libbrecht
Lid
Hoofdverpleegkundige az groeninge
Frank Maetens
Administratief medewerker az groeninge
dr. Serge Seghers
Lid
Psychiater
Eva Vaneeckhout
Lid
Psychologe az groeninge
Elke Vanwynsberghe
Lid
Studiecoördinator klinische studies, verpleegkundige az groeninge
Greta Vanwynsberghe
Lid
Patiëntvertegenwoordiger
Bernard Verhamme
Lid
Jurist

Contact

Contactgegevens

Verloop

  • Zowel artsen, personeelsleden, patiënten/patiëntenvertegenwoordiger, als familie kunnen zich richten tot de commissie medische ethiek om advies te vragen over (medisch)-ethische aspecten van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen.
  • De adviezen zijn vertrouwelijk. De anonimiteit van de vraagsteller en/of betrokken patiënt wordt expliciet gewaarborgd. Deze geheimhouding is juridisch verplicht.
  • De vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag.

Voor vragen over klinische studies, kan je als patiënt terecht bij de studiecoördinator én als professional bij ons Clinical Trial Center.