Toon uren

Voor vragen over klinische studies, kan je als patiënt terecht bij de studiecoördinator én als professioneel bij ons Clinical Trial Center.

Opdrachten

De opdracht van de commissie bestaat uit het geven van adviezen en raadgevingen in verband met:

  • ethische aspecten van de ziekenzorg
;
  • beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek
;
  • beslissingen bij het levenseinde
  • protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal.

Samenstelling

Katelijn Daels
Ondervoorzitter
Medewerker zingeving en spiritualiteit az groeninge
Sylvie Martens
Secretaris
Ziekenhuisapotheker az groeninge
dr. Freddy Beels
Lid
Huisarts
Ann Bracke
Lid
Juriste az groeninge
Steven Coucke
Lid
Hoofdverpleegkundige dialyse az groeninge
Dorine Libbrecht
Lid
Hoofdverpleegkundige vpe geriatrie 1 az groeninge
Eva Vaneeckhout
Lid
Psychologe az groeninge
Bernard Verhamme
Lid
Jurist
Annick Duyck
Lid
Verpleegkundige algemene waak
Linus Vanlaere
Adviserend lid
Doctor in de Theologie en wetenschappelijk medewerker Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht Leuven

Contact

Contactgegevens

Verloop

  • Zowel artsen, personeelsleden, patiënten/patiëntenvertegenwoordiger, als familie kunnen zich richten tot de commissie medische ethiek om advies te vragen over (medisch)-ethische aspecten van bepaalde gebeurtenissen of beslissingen.

  • De adviezen zijn vertrouwelijk. De anonimiteit van de vraagsteller en/of betrokken patiënt wordt expliciet gewaarborgd. Deze geheimhouding is juridisch verplicht.
  • De vraagsteller krijgt een gemotiveerd verslag.

Voor vragen over klinische studies, kan je als patiënt terecht bij de studiecoördinator én als professional bij ons Clinical Trial Center.