Dienst zingeving en spiritualiteit

Onze medewerkers van de dienst zingeving en spiritualiteit luisteren naar wat patiënten bezighoudt. Ze zoeken samen met de patiënten naar wat hen houvast, zin en richting geeft.

Laatst gewijzigd op
donderdag, 25 januari 2024
Zingeving en Spiritualiteit

Telefonische bereikbaarheid

Nu geopend Nu gesloten
Dag Uren Opmerkingen
ma 8:30-17:00
di 8:30-17:00
wo 8:30-17:00
do 8:30-17:00
vr 8:30-17:00
za Gesloten
zo Gesloten
Bekijk alle bezoekuren

Aanbod

Team

Lies Boucquet
Lies Boucquet
lies.boucquet@azgroeninge.be
t. 056 63 68 04
David Delameilleure
David Delameillieure
david.delameillieure@azgroeninge.be
056 63 68 05
Katelijn Daels
Katelijn Daels
katelijn.daels@azgroeninge.be
t. 056 63 68 02
Nele Vanleene
Nele Vanleene
nele.vanleene@azgroeninge.be
t. 056 63 68 07
Liesbet Vervaecke
Liesbet Vervaecke
liesbet.vervaecke@azgroeninge.be
t. 056 63 68 08
CharifSlimani_pasfoto
Charif Slimani
charif.slimani@azgroeninge.be
t. 056 63 68 06
NickVermeirsch_pasfoto
Nick Vermeirsch
nick.vermeirsch@azgroeninge.be
t. 056 63 68 03

Visie

Vertellen

Het vertellen van verhalen is doorheen ons werk met patiënt en familie de rode draad. Een opname in het ziekenhuis kan ons doen terugblikken op ons levensverhaal tot nu toe. Tegelijk kan het ook vragen oproepen naar de toekomst. In gesprek met patiënt en familie nemen we de houding aan van de presentie. We beluisteren uw verhaal zonder rechtstreeks probleemoplossingen aan te reiken, al was het maar omdat er voor veel vragen geen antwoorden zijn. We proberen respectvol en vanuit uw verhaal uw innerlijke (draag)kracht te versterken, al dan niet ook vanuit een spirituele of religieuze verbondenheid.

Ook voor de organisatie is het naar buiten treden met een duidelijk verhaal zeer belangrijk. Daar werken wij constructief aan mee. Ook in de levensbeschouwelijke ruimtes en indien mogelijk via andere kanalen, willen we het verhaal van zingeving als 4de dimensie van warme zorg verder vormgeven.

Verbinden

Mensen met elkaar verbinden, zien we als een opdracht zowel binnen als buiten het ziekenhuis. 
Binnenshuis proberen we verbindingen te leggen tussen de verschillende disciplines en aan te sturen op regelmatig overleg, bijvoorbeeld via multidisciplinair overleg. Aandacht voor diversiteit als groeikans voor elke medewerker vinden we belangrijk. Verbinding leggen we waar mogelijk ook tussen patiënt en familie doorheen gesprek en/of ritueel.
Extern verbinden we ons met mensen en gemeenschappen via het uitbouwen van transmurale, spirituele zorg, overleg en samenwerking met verschillende levensbeschouwingen in Kortrijk, het leggen van contact en zoeken naar mogelijke samenwerking binnen het E17-netwerk en het opnemen van engagement binnen projecten zoals Medihulp. 

Verankeren

Verankeren houdt voor ons in dat we werken aan de fundamenten van goede en warme zorg. Dit doen we op verschillende manieren: werken rond zorgethiek via moreel beraad en de werkgroep presente zorg, engagement binnen de ethische commissie, het verder uitbouwen van vormingstrajecten per doelgroep/thema via BLIK-opener en BLIK-vangers en het meewerken aan vorming en persoonlijk contact met nieuwe medewerkers. Tot slot zorgen we er ook voor dat de 4de dimensie van zorg in woord en (bewegend) beeld aan bod komt op Workplace.

Versterken

Het versterken van mensen doen we op formele en informele wijze, zowel bij patiënt/familie als medewerker, in individuele contacten, in de vorm van een groepsgesprek (psychiatrie) of in een sessie zingeving van de oncorevalidatie. 

Andere info

  • Op campus kennedylaan is er een kapel en een stille ruimte. Daar kan je tot rust komen, welke levensovertuiging je ook hebt. 
  • Met Kerstmis en Pasen kan je de heilige communie op de kamer ontvangen.
  • Er is een wekelijks gezamenlijk gebedsmoment in de kapel, telkens op donderdag om 12u45. In de stille ruimte is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij het islamitische middagsgebed (dhor) op donderdag.  
  • Indien je dit wenst, kan je de uitdrukking van je levensbeschouwing laten voorzien in de kamer.