Hoeveel kost een opname en hoe kan je betalen?

Wil je weten welke kosten je kan verwachten? Lees hieronder meer over de kostprijs van je (dag)opname, de factuur en de betalingstermijn.

Hoeveel kost een (dag)opname?

Er zijn verschillende kosten verbonden aan je ziekenhuisopname. We delen die in rubrieken in. De rubrieken die voor jou van toepassing zijn, vermelden we op je factuur. 

Je kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van je ziekenhuisopname. Die keuzes maak je aan de hand van de opnameverklaring.

De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren:

 • de manier waarop je verzekerd bent; 
 • het type kamer waarvoor je kiest en de duur van de opname; 
 • de apotheekkosten;
 • de honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen;
 • de kosten van eventuele bijkomende producten en diensten.

* Alle vermelde bedragen kunnen geïndexeerd worden en daardoor in de loop van de opname wijzigen. De bedragen gelden voor patiënten die in regel zijn met hun verplichte ziekteverzekering.

Verblijf- en revalidatiekosten

Forfaitaire aangerekende kosten

Apotheek

Honoraria van zorgverleners

Andere leveringen

Diverse kosten

BTW op esthetische ingrepen

Tarievenlijst

Een lijst met de prijzen van deze producten en diensten vind je in onze algemene tarievenlijst. Deze lijst vind je ook terug aan het onthaal van de campus. 

Prijsraming

Voor een aantal ingrepen kan je online de kostprijs laten berekenen. Je ziet dan je persoonlijk aandeel of de totale kostprijs als je geen verzekering hebt. 

Staat de ingreep niet in de lijst? Neem dan contact op met het financieel infopunt

Hoe betaal je je opname?

 • Na een (dag)opname ontvang je de factuur per post. We noemen dit ook het “uittreksel verpleegnota”. 
 • Je ontvangt de factuur maximum 2 maanden na de ontslagdatum van je (dag)opname. 
 • Je betaalt alleen een eigen aandeel in de kosten als je ziekteverzekering in orde is. Het bedrag dat het ziekenfonds betaalt voor je opname, vermelden we ter informatie op de factuur. Het ziekenhuis en ziekenfonds regelen dat onder elkaar. 
 • Je betaalt de factuur binnen de 30 dagen na verzenddatum. 
 • We vragen geen voorschotten. Hierop zijn twee uitzonderingen: 
  • wanneer je een behandeling of ingreep ondergaat die een Belgisch ziekenfonds of verzekering niet terugbetaalt 
  • wanneer je niet in regel bent met de (Belgische) ziekteverzekering

TIP: je kan vaak nog meer tegemoetkomingen krijgen via je hospitalisatieverzekering of via de aanvullende verzekering van je ziekenfonds. Neem hierover contact met hen op. 

Vragen?

Neem contact op met het financieel infopunt

Deel op