Montrer les heures

Het traumacentrum zorgt voor patiënten na een ernstig ongeval, vanaf de spoedopname tot aan het ontslag. Onze multidisciplinaire opvang, behandeling, ondersteuning en revalidatie zijn erop gericht om de overlevingskansen te verhogen en de patiënten met zo weinig mogelijk beperkingen terug te kunnen laten functioneren in het dagelijks leven.

Wij vangen de zwaar gekwetste patiënten op volgens het principe van ‘thuis tot thuis’: onze traumazorg start op de plaats van het ongeval en duurt tot je uit ons ziekenhuis wordt ontslagen. Tijdens het volledige traject (de zorgketen) werken we volgens het ‘Zorgprogramma Majeur Trauma’. Dat zorgprogramma bundelt alle deskundige hulp die je in jouw situatie nodig hebt, zodat je op elk moment de gepaste zorg krijgt. 

Prehospitaal

Spoedopname

Operatiekwartier

Interventionele radiologie

Intensieve zorg

Verpleegeenheid traumatologie

Revalidatie-eenheid

Ontslag

Équipe

Responsable de project des soins de traumatologie

Nele Vandamme
Nele Van Damme

Prestataires de soins concernés

Une équipe de prestataires de soins spécialisés (équipe multidisciplinaire) s’occupe des soins complets des patients ayant été victimes d’un accident grave. Cette équipe se compose au minimum de médecins, du personnel infirmier, d’un kinésithérapeute et d’un assistant social. Selon vos besoins, un ergothérapeute, un logopède ou un psychologue peut également être impliqué. L’ensemble des membres de l’équipe se concertent régulièrement pour discuter de l’évolution de votre état de santé. Ils conviennent également ensemble de la suite des soins en fonction de vos besoins et de vos objectifs. 

Médecins

Les médecins établissent des diagnostics, prescrivent des examens et des médicaments et identifient un traitement adapté. Si vous présentez plusieurs problématiques, différents médecins s’occuperont de votre cas.

Personnel infirmier

Le personnel infirmier se charge des soins quotidiens (p. ex. hygiène, soins de plaies), de l’administration et de la distribution de médicaments, de la prise des paramètres vitaux (p. ex. pression artérielle) et de l’observation de votre état de santé.

Kinésithérapeutes

Le kinésithérapeute contribue à votre rééducation. Selon un plan thérapeutique personnel, il administre une thérapie respiratoire et/ou une thérapie par le mouvement. Cela est important pour prévenir les complications (p. ex. infection pulmonaire, escarres) et obtenir la meilleure récupération fonctionnelle. Le kinésithérapeute travaille sous la supervision du spécialiste de la rééducation. 

Ergothérapeutes

L’ergothérapeute contribue à votre rééducation. Selon un plan thérapeutique personnel, l’ergothérapeute vous apprend à réaliser vos activités quotidiennes à l’aide d’accessoires ou non (p. ex. sortir du lit, vous déplacer, manger, vous laver, vous habiller, aller aux toilettes). L’ergothérapeute travaille sous la supervision du spécialiste de la rééducation. 

Assistants sociaux

L’assistant social vous propose, à votre famille et à vous, un soutien et un accompagnement par rapport à vos besoins/problèmes sur les plans social, psychologique et relationnel à la suite d’un accident. L’assistant social offre également son aide lors de la préparation de la sortie (retour au domicile ou transfert dans un autre établissement de soins) et demande éventuellement une admission à l’unité de rééducation.

Psychologues cliniciens

Le psychologue clinicien propose son soutien dans le cadre de l’acceptation de l’accident et de ses conséquences.

Logopèdes

Le logopède est responsable de la rééducation de la déglutition, s’occupe des troubles de l’élocution et/ou de la langue et explique comment déglutir en toute sécurité, et manger et communiquer de manière adaptée.

Diététiciens

Le diététicien donne des conseils d’alimentation (p. ex. en cas de problèmes de déglutition ou de perte de poids non désirée).

Erkenning

De erkenning als supraregionaal traumacentrum toont aan dat we voldoen aan internationale standaarden bij traumaopvang. Ons traumacentrum werd vanaf juni 2019 door de DGU® (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) erkend.

Lees meer over de erkenning

Patiëntenfeedback

Wij vinden het belangrijk om elke patiënt deskundige, kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden, afgestemd op de individuele noden. Daarom evalueren we regelmatig onze zorg en sturen bij waar nodig.  

Indien je opmerkingen of suggesties hebt, dan kan je dit steeds melden via de welkomkaartjes of aan jouw zorgverleners. Daarnaast zal je via nexuzhealth een vragenlijst ontvangen die peilt naar je tevredenheid over onze zorg en je levenskwaliteit na het ongeval. Verder belt een medewerker van ons centrum een aantal patiënten op om te luisteren naar hun ervaringen. Alle informatie wordt vertrouwelijk verwerkt.

Gegevensregistratie

Met het oog op kwaliteitsverbetering registeren we ook anoniem de gegevens over je ongeval en gezondheidstoestand in een internationale databank. Deze databank is het traumaregister van de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU®). Indien je niet wenst dat we je gegevens anoniem in deze databank opnemen, kan je dit melden bij de zorgverleners (opting-out). De registratie laat ons toe onze eigen zorg te evalueren, te vergelijken met andere internationale centra en continu te verbeteren.

Vidéo