Traumacentrum

Het multidisciplinaire traumacentrum zorgt voor de opvang, behandeling, ondersteuning en revalidatie van patiënten na een ernstig ongeval, vanaf de spoedopname tot aan het ontslag.

Laatst gewijzigd op
dinsdag, 5 september 2023
Traumacentrum

Zorgketen

Het traumacentrum zorgt voor patiënten na een ernstig ongeval, vanaf de spoedopname tot aan het ontslag. Onze multidisciplinaire opvang, behandeling, ondersteuning en revalidatie zijn erop gericht om de overlevingskansen te verhogen en de patiënten met zo weinig mogelijk beperkingen terug te kunnen laten functioneren in het dagelijks leven.

Wij vangen de zwaar gekwetste patiënten op volgens het principe van ‘thuis tot thuis’: onze traumazorg start op de plaats van het ongeval en duurt tot je uit ons ziekenhuis wordt ontslagen. Tijdens het volledige traject (de zorgketen) werken we volgens het ‘Zorgprogramma Majeur Trauma’. Dat zorgprogramma bundelt alle deskundige hulp die je in jouw situatie nodig hebt, zodat je op elk moment de gepaste zorg krijgt. 

Team

Projectmedewerker traumazorg

Nele Vandamme
Nele Van Damme

Betrokken zorgverleners

Een team van verschillende gespecialiseerde zorgverleners (multidisciplinair team) staat in voor de totaalzorg aan patiënten na een ernstig ongeval. Dit team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, sociaal werkers en een traumapsycholoog. Afhankelijk van je noden wordt er ook een logopedist of diëtist betrokken. Regelmatig is er overleg met alle teamleden waarbij de evolutie van je gezondheidstoestand wordt besproken. Daarnaast stemmen de teamleden met elkaar af over de verdere zorg, op basis van je individuele noden en doelstellingen. 

Artsen

Artsen stellen diagnoses, schrijven onderzoeken en medicatie voor en bepalen een aangepaste behandeling. Indien je meerdere letsels hebt, zullen verschillende artsen bij je zorg betrokken zijn.

Verpleegkundigen

Verpleegkundigen staan in voor de dagelijkse verzorging (vb. hygiëne, wondzorg), het toedienen en uitdelen van medicatie, het opnemen van vitale parameters (vb. bloeddruk) en het observeren van je gezondheidstoestand.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut is betrokken bij je revalidatie. Volgens een persoonlijk therapieplan geeft de kinesitherapeut dagelijks ademhalingstherapie en/of bewegingstherapie. Dit is belangrijk om complicaties (vb. longontsteking, doorligwonden) te voorkomen en het best mogelijke functionele herstel te bekomen. De kinesitherapeut werkt onder leiding van de revalidatiearts. 

Ergotherapeuten

De ergotherapeut is betrokken bij de revalidatie. Volgens een persoonlijk therapieplan, leert de ergotherapeut jou om je dagelijkse activiteiten uit te voeren, al dan niet met hulpmiddelen (vb. uit bed komen, verplaatsen, eten, wassen, kleden, toiletgang). De ergotherapeut werkt onder leiding van de revalidatiearts. 

Sociaal werkers

De sociaal werker biedt aan jou en je familie ondersteuning en begeleiding bij noden/problemen op sociaal, psychisch en relationeel vlak ten gevolge van het ongeval. De sociaal werker biedt eveneens ondersteuning bij de ontslagvoorbereiding (naar huis of een andere zorginstelling) en doet de eventuele aanvraag voor een opname op de revalidatie-eenheid.

Klinisch psychologen

De klinisch psycholoog biedt ondersteuning bij de verwerking van het ongeval en de gevolgen ervan.

Logopedisten

De logopedist is verantwoordelijk voor de revalidatie van de slikfunctie, de spraak- en/of taalstoornis en geeft advies in functie van veilig slikken, aangepaste voeding en communicatie.

Diëtisten

De diëtist geeft voedingsadvies (vb. bij slikproblemen, ongewenst gewichtsverlies).

Apothekers

De ziekenhuisapothekers staan in voor de correcte medicatiezorg.

Kwaliteit en erkenning

Erkenning

Supraregionaal traumacentrum

De erkenning als supraregionaal traumacentrum toont aan dat we voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteitsvolle traumazorg vanaf de plaats van het ongeval tot en met de revalidatie. Ons traumacentrum werd vanaf juni 2019 door de DGU® (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie) erkend.

Lees meer over de erkenning

JCI®-erkenning zorgprogramma majeur trauma

De erkenning van het zorgprogramma majeur trauma door JCI® toont aan dat ons gespecialiseerd traumacentrum voldoet aan de hoogste internationale normen voor kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.

Lees meer over de erkenning

Patiëntenfeedback

Wij vinden het belangrijk om elke patiënt deskundige, kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden, afgestemd op de individuele noden. Daarom evalueren we regelmatig onze zorg en sturen bij waar nodig. 

Indien je opmerkingen of suggesties hebt, dan kan je dit steeds melden aan je zorgverleners of via e-mail aan het traumacentrum. Daarnaast ontvang je via nexuzhealth, je online patiëntendossier, een vragenlijst ontvangen die peilt naar je tevredenheid over onze zorg en je levenskwaliteit na het ongeval. Verder kan een medewerker van het traumacentrum jou opbellen om te luisteren naar jouw ervaringen. Als je dit wenst, mag je dit ook melden. Alle informatie wordt vertrouwelijk verwerkt.

Gegevensregistratie

Met het oog op kwaliteitsverbetering registeren we anoniem de gegevens over je ongeval en gezondheidstoestand in een internationale databank. Deze databank is het traumaregister van de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU®). Indien je niet wenst dat we je gegevens anoniem in deze databank opnemen, kan je dit melden aan het traumacentrum via e-mail (opting-out). De registratie laat ons toe onze eigen zorg te evalueren, te vergelijken met andere internationale centra en continu te verbeteren. Meer informatie over deze gegevensregistratie vind je in de patiënteninformatiebrief

In beeld