Toon uren

De contactgegevens, artsen en andere zorgprofessionals vind je terug bij de specifieke oncoklinieken.

Klinieken

Borstkliniek

Onze borstkliniek biedt alle patiënten met een verdacht borstletsel een gepersonaliseerde en toegankelijke opvang gedurende de volledige behandeling.

Kliniek dermatologisch oncologie

De kliniek dermatologische oncologie heeft een grote expertise in het opsporen en behandelen van huidkanker.

Kliniek digestieve oncologie

De kliniek digestieve oncologie houdt zich bezig met de preventie, opsporing, diagnosestelling en behandeling van kwaadaardige gezwellen van het maagdarmstelsel. 

Kliniek gynaecologische oncologie

De gynaecologische oncokliniek richt zich tot vrouwen met (een voorstadium van) kanker van de geslachtsorganen of een erfelijke aanleg daarvoor.

Kliniek hematologische oncologie

Binnen de kliniek hematologische oncologie hebben we een grote expertise in hematologische aandoeningen.

Kliniek hoofdhalsoncologie

De kliniek hoofd-halsoncologie heeft een grote expertise in kankers in het hoofd-halsgebied. 

Kliniek respiratoire oncologie

De kliniek respiratoire oncologie heeft expertise in diagnose, behandeling en opvolging van tumoren van de longen, luchtwegen en longvliezen. 

Aanbod

Het kankercentrum biedt een multidisciplinaire en kwalitatieve totaalzorg voor de oncologische patiënt en zijn omgeving. 

Het Kankercentrum Kortrijk is ingebed in een algemene ziekenhuissetting en overkoepelt de zorg voor de kankerpatiënten in az groeninge. Afhankelijk van het type kanker kan de behandeling bestaan uit:

 • het operatief verwijderen van een letsel
 • bestraling van een letsel met radiotherapie
 • behandelen van de ziekte met antitumorale middelen (chemotherapie, immunotherapie, gerichte therapie).

Ook een combinatie van bovenstaande zijn mogelijk. Alle disciplines en zorgprofessionals betrokken bij de behandeling van kanker werken nauw samen en hebben op geregelde tijdstippen overleg. 

Oncoklinieken

Om een antwoord te bieden op de complexe zorgvraag waarbij de patiënt en zijn omgeving centraal staat, wordt de oncologische zorg in het kankercentrum georganiseerd in multidisciplinaire, ziekte gebonden, oncoklinieken. Dit zijn multidisciplinaire equipes van gespecialiseerde:

 • artsen
 • verpleegkundigen
 • oncocoach(en)/verpleegkundig specialisten

Samen staan ze in voor veilige en kwaliteitsvolle totaalzorg op maat doorheen het volledige verhaal van zowel de patiënt als zijn omgeving. 

Er is een nauwe samenwerking met de ondersteunende diensten in het ziekenhuis. Daarnaast beogen we een optimale samenwerking met de zorgprofessionals van de eerstelijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen, woonzorg centra, …) en wordt er ingezet op transmurale initiatieven zoals onco@home. 

Voor de overkoepelende coördinatie heeft het kankercentrum een eigen management team. Het management team:

 • garandeert en optimaliseert de kwaliteit van zorg;
 • ontwikkelt een strategisch 5 jarenplan specifiek voor het kankercentrum;
 • doet voorstellen naar het directiecomité van az groeninge voor wat betreft investeringen, zorginnovaties,… ;
 • organiseert de Multidisciplinaire Oncologie Commissie

  Ondersteunende diensten

  Ondersteunende programma's

  Patiëntenadviesraad kankercentrum

  Overlegorganen

  Klinische studies

  Andere info

  Erkend zorgprogramma oncologie

  Het Kankercentrum Kortrijk is erkend, volgens de normen vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 21 maart 2003, als zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie.

  Netwerk

  Kanker centrum Kortrijk is lid van het  “Vlaams Ziekenhuis Netwerk UZ Leuven (VZN UZL)”, het “E17-ziekenhuisnetwerk”, de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van Kanker (EORTC) en the Organisation of European Cancer Institutes (OECI).