Kwaliteitsvolle zorg


Andere kwaliteitslabels


Inzake kwaliteit kan az groeninge - naast het JCI-kwaliteitslabel - ook nog de volgende kwaliteitslabels voorleggen:

Clinical Cancer Centre

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) is een niet-gouvernementele organisatie die in 1979 is opgericht om de samenwerking tussen Europese kankercentra en -instituten te bevorderen. OECI verenigt 93 Europese instellingen. Het kankercentrum van az groeninge is daarbij het derde in België en behaalde deze accreditatie begin 2019.

Het accreditatie programma wordt sinds 2008 door OECI aangeboden aan Europese kankercentra met deze hoofddoelen:

  • De kwaliteit en toegang tot hoogwaardige oncologische zorgverstrekking in Europa tot een gelijk niveau te brengen en de strijd tegen kanker beter te organiseren op Europees niveau.
  • Ondersteunen van Europese kankerinstituten bij het invoeren van een kwaliteitssysteem met behulp van de OECI-kwaliteitsnormen en het peer review-systeem.

Meer info

EARL-accreditatie

Eind 2012 mocht het PET-centrum West-Vlaanderen, gevestigd in az groeninge, uitpakken met de Europese EARL-accreditatie, een kwaliteitsinitiatief van de European Association of Nuclear Medicine. Het gaat om een belangrijke accreditatie. In de toekomst wordt het immers moeilijk om deel te nemen aan Europese (EORTC, GELA) klinische studies of door de industrie gesponsorde studies zonder deze accreditatie.

Meer info

 

Eusoma-erkenning 

Onze borstkliniek laat zich sinds 2011 doorlichten op basis van de prestigieuze Eusoma richtlijnen. Driejaarlijks wordt het multidisciplinair team onderworpen aan een zeer uitgebreide en strenge doorlichting op alle aspecten van zorg, organisatie, infrastructuur ... Daarnaast is er ook een tussentijdse, jaarlijkse evaluatie waarbij het team een beperkte doorlichting ondergaat. Ten minste 20 kwaliteitsindicatoren worden opnieuw geëvalueerd om de erkenning te behouden. Na een eerste erkenning in 2011 en een verlenging in 2015, kregen we in februari 2018 een tweede verlenging voor drie jaar.

 

 

Investors in People

Lees meer

ISO-certificaten

Centrale sterilisatie

Om de 3 jaar ondergaat de centrale sterilisatiedienst van az groeninge een audit waarbij de dienst zelf en ook de ondersteunende diensten volledig doorgelicht worden. Ook in 2013 lukte dat ons met een uitmuntend resultaat. Tijdens de bespreking benadrukten de auditoren de professionaliteit van alle sterilisatiemedewerkers. De centrale sterilisatie kan met trots het ISO-certificaat iso 9001:2008 verder dragen.

Klinisch laboratorium

Kwalitatief hoogstaande medische laboratoriumdiagnostiek is een essentieel onderdeel van de patiëntenzorg. De dienstverlening van het laboratorium moet daarom voldoen aan de noden en vereisten van de patiënten en de gezondheidswerkers. Om dit te helpen realiseren beschikt ons laboratorium over een operationeel kwaliteitssysteem. Sinds 1 september 2009 is het laboratorium geaccrediteerd volgens de norm ISO 15189 voor het kwaliteitssysteem en een aantal analyses. Meer info.

Pathologische anatomie

 

QUATRO-label

In maart 2016 beoordeelde het College van Geneesheren van Radiotherapie en Oncologie het centrum radiotherapie van az groeninge als excellent. Dat gebeurde op basis van een driedaagse audit door een team van 3 auditeurs.

Radiotherapie en oncologische beeldvorming zijn essentieel voor de diagnose en de behandeling van kankerpatiënten. Daarom kwamen de QUATRO-audits tot stand naar aanleiding van het Nationaal Kankerplan van minister Onkelinx. Bij zo’n audit controleren 3 auditeurs de kwaliteit van de dienst en van alle apparatuur op alle diensten radiotherapie in België. De drie auditeurs zijn medewerkers uit het veld, waaronder een radiotherapeut, een fysicus en een verpleegkundige.

Sinds 2010 krijgen jaarlijks 5 radiotherapiecentra een peer review. In 2015 werden de laatste 5 centra in België bezocht, waaronder az groeninge. Het rapport beschrijft az groeninge als een “modern centrum dat excellente zorg en behandeling biedt voor kankerpatiënten”. Ook de medewerkers van de dienst werden beoordeeld en de auditoren concludeerden dat er “een goede teamspirit , organisatie en hoge flexibiliteit aanwezig is”.

Het College herhaalt de QUATRO-audits om de 5 jaar voor ieder radiotherapiecentrum. Daarbij zal ook het kwaliteitsmanagementsysteem in de review opgenomen worden.

Smiley-label

De cateringdienst van campus kennedylaan kreeg in december 2018 voor de derde keer van de overheid de prestigieuze kwaliteitserkenning ‘Smiley’. In april 2018 kreeg ook de keuken van campus reepkaai opnieuw dezelfde erkenning. Dat toont aan dat de maalt­ijden op een bijzonder hygiënische en kwaliteitsvolle w­ijze worden bereid. Sinds januari 2012 maken we alle maalt­ijden in eigen beheer klaar. Op korte t­ijd werkten we een volledig stappenplan af om de voedselveiligheid te garanderen. Zo brachten we alle maalt­ijdflows in kaart, analyseerden we de risico’s en maakten we een duidel­ijke omschr­ijving van de taken, de processen en de receptenfi ches, met als resultaat dat we nu beschikken over een sluitend autocontrolesysteem.

 

 

SOS Mains label

De handgroep van az groeninge ontving in 2018 het kwaliteitslabel "SOS Mains" van Fesum. Fesum (Fédération Européenne des Services d’Urgences de la Main / Europese Federatie van de Spoedgevallen van het Hand) is een Franse organisatie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitscontrole van de afdelingen die handletsels behandelen in Europa.

Het kwaliteitslabel SOS Mains is een label dat wordt toegekend aan de diensten handzorg die zowel kwantitatief als kwalitatief aan een aantal vooropgestelde criteria moeten voldoen. Die normen worden internationaal toegepast en gecontroleerd. Met de toekenning van SOS Mains voldoet de kwaliteit van de zorg van handletsels bij az groeninge aan de normen die internationaal gelden. De toekenning van SOS Mains aan de dienst van az groeninge bevestigt de inspanningen die bij de handgroep worden geleverd.

Handletsels zijn niet alleen complex, ze zijn ook veelvoorkomend. Ongelukken bij het koken, tuinieren of andere huishoudelijke taken kunnen al snel tot een handletsel leiden. Maar handen zijn complex en gevoelig en vragen dus om precisie en vakkundige zorg. Het label is een erkenning van die vakkundigheid én de hoeveelheid behandelingen die uitgevoerd worden.