Laboratoire clinique

Chef de service: prof. apr. Nico Callewaert

On effectue des analyses médicales sur toute sorte de matériel corporel comme le sang, l’urine, les selles, la transpiration… Les patients ne sont pas en contact direct avec ce service, sauf pour les prises de sang. Le médecin traitant reçoit les résultats des tests et en discute avec le patient.

Mise à jour le
Mercredi, 8 décembre 2021
Klinisch Laboratorium
Montrer les heures

Notre laboratoire est opérationnel 24 heures sur 24. Vous pouvez vous y rendre pour des prélèvements de sang et des dépistages COVID

Medische analyses

Het klinisch laboratorium voert medische analyses uit op allerlei lichaamsmaterialen zoals bloed, urine, stoelgang, zweet, adem … De analyses gebeuren op vraag van artsen, zowel van binnen als van buiten het ziekenhuis. Onze dienstverlening richt zich zowel op gehospitaliseerde patiënten als patiënten die bij hun huisarts of behandelend geneesheer op consultatie geweest zijn. Op basis van de resultaten kan een diagnose gesteld worden en/of een behandeling worden ingesteld. 

Wij voeren ook analyses uit voor:

  • andere ziekenhuizen en ziekenhuislaboratoria
  • arbeidsgeneeskundige diensten
  • overheid en gerechtelijke instanties
  • farmaceutische bedrijven, in kader van klinische studies
  • industrie, algemeen of in kader van atmosferische monitoring

Behalve voor een bloedafname kom je als patiënt niet onmiddellijk in contact met onze dienst. Je behandelende arts krijgt de resultaten van de voor jou aangevraagde testen en zal deze met je bespreken. Het onderstaande filmpje bied je echter de mogelijkheid een kijkje achter de schermen te nemen.

Bij een bloedafname nemen we een kleine hoeveelheid bloed af bij de patiënt waarna de samenstelling ervan geanalyseerd wordt door het klinisch laboratorium. Op die manier kunnen we tal van ziekteprocessen opsporen en opvolgen.

Meer info over bloedafname

Alle informatie omtrent de uitgevoerde analyses (staaltype en staalnamevereisten, monstervolume, bepalingsfrequentie en antwoordtijden, eenheden en referentiewaarden, …) vind je terug in onze labogids. 

Open de labogids

Het klinisch laboratorium is BELAC geaccrediteerd en beschikt over een kwaliteitssysteem conform de ISO 15189 en ISO 17025 normen. Meer uitleg over ons kwaliteitssysteem.
 
Daarnaast is het laboratorium ook erkend:

  • door het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling voor atmosferische monitoring en industriële toxicologie
  • door het ministerie van Justitie voor de bepaling van alcohol en drugs in bloed en speeksel in kader van de verkeerswetgeving.

De klinisch biologen verantwoordelijk voor toxicologie, dr. apr. Kathleen Croes en apr. Olivier Heylen, zijn tevens erkend als gerechtsdeskundigen voor forensische toxicologie.